Fundacja "Brawo Wy"

1% Podatku

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% należnego podatku dochodowego na Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", naszego najbliższego partnera. Nasza fundacja działa od Listopada 2016 roku, dlatego z punktu widzenia przepisów prawa polskiego nie możemy stać się Organizacją Pożytku Publicznego przez pierwsze dwa lata działalności. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość przekazania 1% należnego podatku dochodowego na rzecz tychże organizacji.

Możesz już sam zdecydować komu przekazać 1% swojego podatku!

Jak to zrobić?
1. Należy obliczyć 1% podatku dochodowego należnego Urzędowi Skarbowemu.
2. W zeznaniu za rok poprzedni wpisz tylko:
  • Nr KRS 0000186434
  • i obliczoną kwotę 1% podatku
Urząd Skarbowy zrobi to za Ciebie i przekaże Twój podatek.

Pragniemy poinformować, że za 2015 rok obowiązują takie same przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla OPP, oprócz tego, że w formularzu rozliczeniowym nie podajemy nazwy Fundacji tylko jej KRS, pozostałe bez zmian.

Kto może przekazać 1 % podatku:
  • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • Podatnicy na stawce liniowej
Informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych, Fundacja nie może ujawniać danych osobowych Podatników, tylko nazwę urzędu skarbowego, z którego wpłynęły pieniądze.

Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926.