Fundacja "Brawo Wy"

Jak założyć cel?

Podtytuł

Dodanie celu jest to bardzo proste. Należy zacząć od rejestracji w serwisie. W górnym prawym rogu na Stronie Głównej znajduje się guzik Rejestracja/Logowanie. Następnie należy wybrać jedną z podanych opcji: rejestracja jako organizacja, rejestracja jako podopieczny lub rejestracja jako osoba prywatna. Jeśli cel zakłada opiekun osoby, która nie ukończyła 18-go roku życia w pierwszej części należy wpisać dane podopiecznego, a na końcu dane opiekuna. Jeśli na podanej liście nie występuje Organizacja można pominąć ten krok i wysłać konto do weryfikacji. Osoba z Fundacji „Brawo Wy” podda przedstawione dane weryfikacji.

Po aktywacji konta w serwisie i zalogowaniu się do portalu w prawym górnym rogu pojawi się zakładka „Moje konto”. W tym miejscu znajdują się opcje dodania celu, aukcji, szkatułki mistrzów oraz edycji profilu. Następnie należy dodać cel wypełniając pola w podanym formularzu. Jeśli kwota, która jest potrzebna przekracza 4902zł muszą zostać podane dane Organizacji charytatywnej, której jest się podopiecznym. Zgoda na przetwarzanie danych oraz oświadczenie o prawdziwości przedstawionych danych są konieczne do dodania celu. Osoba z Fundacji „Brawo Wy!” zweryfikuje podane dane. Po akceptacji cel pojawi się w zakładce „Cele”.