Fundacja "Brawo Wy"
Fundacja Pomoc Młodej Matce
wsparło osób: 0

Fundacja pomaga samotnym matką i im wychowankom, a także osobom w trudnej sytuacji finansowej.

Nasza Fundacja Pomoc  Młodej Matce istnieje od 4 sierpnia 2015. Celem Fundacji jest pomoc młodym matkom i ich wychowankom oraz pomoc w nabyciu przyborów  szkolnych dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej. Naszą Fundacje wspierają m. in. Biedronka oraz grono licznych wolontariuszy zbierających środki finansowe oraz dary rzeczowe.

1.   Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące:

a./ organizowanie zbiórek publicznych
b./  organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla dzieci
c./  organizowanie spotkań i przedsięwzięć edukacyjnych i informacyjnych z różnych dziedzin, mających na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia
d./  tworzenie ośrodków pomocy
e./ świadczenie pomocy psychologicznej
f./  przekazanie żywności, leków, ubioru osobą w trudnej sytuacji materialnej
g./  nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi organizacjami oraz instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji w kraju i zagranicą dla osiągnięcia wspólnych statusowych celów
h./ wspólnie z fundacjami polskimi i zagranicznymi o tożsamych celach statutowych, w szczególności poprzez członkostwo w organizacjach je zrzeszających

2.     Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3.     Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Zbieramy na:

Foto
Fundacja pomaga samotnym matką i im wychowankom, a także osobom w trudnej sytuacji finansowej. Na...

Pomagają organizacji (0)

Zbieraj
Brak szkatułek wspierających tą organizację.

Ostatnio wsparli organizację

Bądź pierwszy i wesprzyj tę organizację!