Fundacja "Brawo Wy"
Fundacja VOTUM
wsparło osób: 0

Głównymi celami statutowymi Fundacji Votum jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom z nabytymi uszkodzeniami neurologicznymi. Partycypujemy w kosztach zakupu specjalistycznego sprzętu, leków, rehabilitacji. Wspieramy również finansowo i rzeczowo rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialno-bytowej.
Organizujemy koncerty charytatywne, aukcje i licytacje, z których dochód przeznaczamy na pomoc naszym podopiecznym. Wrażliwi na potrzeby najmłodszych wspieramy placówki opiekuńcze przyłączając się do obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, jak również organizując grudniową akcję „Mikołajki bez mamy”. Podejmując działania prewencyjne w zakresie eliminacji zagrożeń czyhających na dzieci w ruchu pieszych współorganizujemy prelekcje w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Od 2009 roku jesteśmy głównym organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Krew. Jest to inicjatywa propagująca bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka. Poprzez podnoszenie świadomości społecznej w zakresie krwiodawstwa chcemy umacniać więzi społeczne oparte na zaufaniu i solidarności z potrzebującymi.

Dokładamy wszelkich starań, aby osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych oraz cierpiące na choroby neurologiczne po czasie bólu i cierpienia odzyskały uśmiech. Szczególnie wrażliwi jesteśmy na tragedie dzieci, które pozostają zupełnie bezbronne wobec wypadku, choroby, czy utraty opiekuna. Naszą ambicją jest skutecznie walczyć o ich normalne i szczęśliwe dzieciństwo.

Zbieramy na:

Foto
Głównymi celami statutowymi Fundacji Votum jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyj...

Pomagają organizacji (0)

Zbieraj
Brak szkatułek wspierających tą organizację.

Ostatnio wsparli organizację

Bądź pierwszy i wesprzyj tę organizację!