Fundacja "Brawo Wy"
Kujawska Sekcja Ratownicza
wsparło osób: 0

CELAMI I ZADANIAMI STOWARZYSZENIA SA :
A) RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI;
B) TRANSPORT SANITARNY OSÓB I KRWI;
C) POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W
KRAJU I ZA GRANICA;
D) POMOC SPOŁECZNA, W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBOM I RODZINOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH OSÓB I RODZIN;
E) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I
MŁODZIEŻY;
F) ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDMEDYCZNEJ;
G) PROMOCJA ZDROWIA;
H) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM                                                                   I) DZIAŁANIE NA RZECZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO;
J) DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;
K) WSPIERANIE, UPOWSZECHNIANIE SPORTU, TURYSTYKI, REKREACJI I KRAJOZNAWSTWA WŚRÓD
MIESZKAŃCÓW;
L) DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA;
M) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;
N) ZABEZPIECZENIE POD WZGLĘDEM MEDYCZNYM I PORZĄDKU PUBLICZNEGO IMPREZ MASOWYCH.

  • WWW: brak
  • KRS: 0000617735
  • Tel.: 515370250
  • Adres:
  • JARANOWO DUŻE 8
    87-704, BĄDKOWO

Zbieramy na:

Foto
CELAMI I ZADANIAMI STOWARZYSZENIA SA : A) RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI; B) TRANSPORT SANITARNY ...

Pomagają organizacji (0)

Zbieraj
Brak szkatułek wspierających tą organizację.

Ostatnio wsparli organizację

Bądź pierwszy i wesprzyj tę organizację!